Zielone Ogrody Stefanowo

Finansowanie

Finansowanie

Twój klucz do wymarzonego domu!

Zakup domu to ogromne przedsięwzięcie, które często wymaga wsparcia finansowego. Dlatego tu jesteśmy, aby Ci pomóc! Jako profesjonalny deweloper pragniemy zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę w uzyskaniu kredytu hipotecznego na ich wymarzony dom.
Współpracujemy z doświadczonymi doradcami, którzy pomagają klientom w pozyskiwaniu finansowania. Dzięki temu możemy zaoferować Ci fachową pomoc i wsparcie na każdym etapie procesu uzyskiwania kredytu hipotecznego.


BEZPIECZNY KREDYT 2%


Zagwarantuj sobie zakup domu na naszym osiedlu już dzisiaj, w aktualnej cenie. Od nas oraz od naszych doradców otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu i pozyskaniu środków z programu „Bezpieczny kredyt 2%”

Biuro sprzedaży

Tel.: +48 726 469 890
e-mail: sprzedaz@kz-development.pl

KZ Development SP. ZO.O.

ul. Puławska 12/3,
02-566 Warszawa

KRS: 0000944245
NIP: 5213890428
REGON: 385580855

masz pytania?

Skontaktuj się
z nami

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
KZ Development SP. ZO.O.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
AdministratorKZ Development SP. ZO.O. ul. Puławska 12/3,
02-566 Warszawa, Polska, NIP: 5213890428
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez KZ Development SP. ZO.O. z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: kz-development.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy KZ Development SP. ZO.O.
 • Podmioty wykonujące na rzecz KZ Development SP. ZO.O. usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez KZ Development SP. ZO.O.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na KZ Development SP. ZO.O. zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: KZ Development SP. ZO.O. ul. Puławska 12/3,
  02-566 Warszawa, Polska, email: sprzedaz@kz-development.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z KZ Development SP. ZO.O. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez KZ Development SP. ZO.O. kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez KZ Development SP. ZO.O. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KZ Development SP. ZO.O. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.